Denizcilik Hukuku

Deniz ve okyanus sularının kullanımı durumunda ortaya çıkabilecek sorunları ele alan uluslararası hukukun bir alt başlığıdır.

Denizler sadece ulaşım için değil, aynı zamanda balıkçılık ve madencilik gibi diğer alanlarda ekonomik olarak da kullanılmaktadır.

Deniz hukuku, ülkelerin kıta sahanlığının belirlenmesinde, münhasır egemenlik ve düzenleme hakkına sahip oldukları su alanlarının belirlenmesinde ve o bölgenin kurallarını belirleyen hukuki süreçlerde devreye girer. Bu kurallar ve disiplinler, devletlerin kurallar çerçevesinde ülkeler arası statü kazanmış deniz bölgelerinden yararlanmaları için belirli bir model ortaya koyan kurallar ve disiplinler kümesidir. Ülkeler arası kural ve yasaların uygulanması diğer ülke ve taraf tarafları da kapsamaktadır. Günümüz dünyasında, tüm ülke ve devletlerin bu yasa ve kurallara uydukları görülmektedir.